Literature

Literature

Printed sources

Dobrodziejstwa pruskie w oświetleniu historycznem. Mowa posła Wojciecha Korfantego wypowiedziana w sejmie pruskim dnia 23 kwietnia 1913 r., Poznań 1913.

Korfanty W., Baczność! Chleb drożeje [przemówienie], Berlin 1901.

Korfanty W., Kościół a polityka. Zadania Związku Katolickiego Towarzystwa Polek, Katowice 1927.

Korfanty W., Naród. Państwo. Kościół. Wybór publicystyki katolicko-społecznej, wprowadzenie A. Brożek, E. Balawajder, Katowice 1992.

Korfanty W., Odezwa do ludu śląskiego, Katowice 1927.

Korfanty W., Precz z centrum!, Berlin 1901.

Landau Z., Skrzeszewska B., Wojciech Korfanty przed sądem marszałkowskim.
Dokumenty
, Katowice 1964.

Listy Wojciecha Korfantego i Karola Popiela przywódców polskiej Chrześcijańskiej Demokracji, oprac. H. Przybylski, Katowice 2004.

Odezwa Wojciecha Korfantego do ludu śląskiego [1927], Katowice 1981 (reprint).

Sprawa Wojciecha Korfantego w świetle interpelacji sejmowej posła Józefa Putka oraz niektórych materiałów prasowych, Warszawa 1939.

W kwaterze Korfantego. Reportaż „Kuriera Warszawskiego” z maja 1921 roku, Katowice 2009.

Wojciecha Korfantego „Marzenia i zdarzenia”, red. W. Zieliński, Katowice 1984.

Wojciech Korfanty. Przemówienia z lat 1904–1918, Katowice 2013.

Wojciech Korfanty w Sejmie II Rzeczpospolitej (1919–1927). Zbiór wystąpień parlamentarnych, red. H. Karczyńska, Warszawa 1998.

Źródła do dziejów powstań śląskich, t. 3, cz. 1, oprac. J. Przewłocki, W. Zieliński, Wrocław 1974.

Accounts and memoirs

Borth W., Naczelna Władza Ludowa na Górnym Śląsku. Wspomnienia, oprac. W. Lesiuk, Opole 1980.

Pamiętniki powstańców śląskich, t. 2, Katowice 1961.

Srokowski S., Wspomnienia z trzeciego powstania górnośląskiego 1921 r., Poznań 1926.

Witos W., Moje wspomnienia, t. 1–2, Warszawa 1988, 1990.

Witos W., Moja tułaczka w Czechosłowacji, Warszawa 1995.

Studies

Balawejder E., Wojciech Korfanty. Myśl katolicko-społeczna i działalność, Katowice 2001.

Bębnik G., Wojciech Korfanty – współtwórca Niepodległej, Warszawa 2017.

Bębnik G., Rosenbaum S., Węcki M., Wojciech Korfanty 1973–1939, Warszawa–Katowice 2018.

Czekaj T., Pierwsze zwycięstwo Wojciecha Korfantego, Katowice 1986.

Dzieło Wojciecha Korfantego, red. M. Lubina, Katowice–Opole–Cieszyn 1993.

Halor A., Człowiek charakteru. Materiały do refleksji nad biografią i dziełem Wojciecha Korfantego (1873–1939), Siemianowice Śląskie 2012.

Janota W., Katowice Wojciecha Korfantego, Katowice 1989.

Karski S. (współpraca H. Neubach), Albert (Wojciech) Korfanty. Eine Biographie, Dülmen 1996.

Kuder J., Wojciech Korfanty, oprac. W. Janota, Katowice 1990.

Lewandowski J.F., Wojciech Korfanty, Warszawa 2013.

Lipońska-Sajdak J., Korfanty w anegdocie, Katowice 2009.

Mach A., Wojciech Korfanty w Polsce niepodległej. Studjum psychologiczno-polityczne, Kraków 1935.

Nie tylko o Korfantym. Jeszcze o powstaniach śląskich i plebiscycie w świetle ostatnich badań,
red. Z. Kapała, Bytom 2000.

Orzechowski M., Wojciech Korfanty. Biografia polityczna,
Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk 1978.

Podstawowe zagadnienia Polski współczesnej w programie i pracach Wojciecha Korfantego (wydane staraniem jego przyjaciół), oprac. M. Kwiatkowski, Londyn 1944.

Przewłocki J., Wojciech Korfanty. Polityka, wzloty i niepowodzenia, Kielce 1993.

Skowroński A., Wojciech Korfanty. Więzień brzeski. Komisarz plebiscytowy polski. Wicepremier Rządu Rzeczpospolitej, Katowice b.r.w.

Skrzypek M., Wojciech Korfanty, Warszawa 2009.

Sontag E., Adalbert (Wojciech) Korfanty. Ein Beitrag zur Geschichte der polonischen Ansprüche auf Oberschlesien, Kitzingen–Mainz 1954.

Sopicki S., Wojciech Korfanty, Katowice 1935.

Szaraniec L., Wojciech Korfanty. Przywódca chadecji na Górnym Śląsku w II Rzeczpospolitej, Katowice 1997.

Szaraniec L., Wojciech Korfanty, Katowice 1984.

Ten Śląsk przychodzi do Polski. Czerwiec–lipiec 1922, red. J. Malicki, R. Kaczmarek, Katowice 2012.

Tobiasz M., Wojciech Korfanty. Odrodzenie narodowe i polityczne Śląska, Katowice 1947.

Trzeciakowski L., Posłowie polscy w Berlinie 1848–1928, Warszawa 2003.

Turowski K., Historia ruchu chrześcijańsko-demokratycznego w Polsce, t. 1–2, Warszawa 1989.

Wojciech Korfanty 1873–1939. W 130 rocznicę urodzin, red. T. Kulak, Wrocław 2003.

Wojciech Korfanty na kartkach podręczników szkolnych, red. M. Fic, L. Krzyżanowski, M. Skrzypek, Katowice 2009.

Wojciech Korfanty – portret polityka. Materiały z sesji naukowej, red. A. Niesyto, Katowice 1991.

Wojciech Korfanty – portret polityka. Katalog wystawy, red. Z. Sobieraj, Katowice 1989.

Wojciech Korfanty. Rozprawy i szkice historyczno-literackie, red. D. Rott, E. Skorwider,
Katowice 1993.

Wolny K., Polityk, przyjaciel, autorytet. Rzecz o Wojciechu Korfantym (1873–1939), Katowice 2012.

W stulecie pobytu Wojciecha Korfantego we Wrocławiu, oprac. A. Maksymowicz, Wrocław 2000.

Zieliński W., Ludzie i sprawy hotelu „Lomnitz”, Katowice 1984.

Zieliński W., Wojciech Korfanty 1873–1939, Katowice 1983.

Internet Sources

History of the Silesian Uprisings Workshop: https://muzeumslaskie.pl/pl/dzialy/pracownia-powstan-slaskich/

Temporary exhibition „Unforgettable. Women During the Silesian Uprisings and the Plebiscite in Upper Silesia”: https://muzeumslaskie.pl/pl/wystawy/niezapomniane-kobiety-czasie-powstan-plebiscytu-gornym-slasku/

EDUŚ Platform: http://edus.ibrbs.pl/

The Museum of Silesian Uprisings: http://www.muzeumpowstanslaskich.pl/

 

© 2019 Muzeum Śląskie