polityka_idee

 

Ulotka autorstwa Wojciecha Korfantego
wymierzona przeciwko Karolowi Grzesikowi, prezesowi Związku Powstańców,
oraz reklama dziennika „Polonia”, której redaktorem był Korfanty, 9.10.1924
(zbiory Archiwum Państwowego w Katowicach)

Ulotka autorstwa Wojciecha Korfantego
wymierzona przeciwko Karolowi Grzesikowi, prezesowi Związku Powstańców,
oraz reklama dziennika „Polonia”, której redaktorem był Korfanty, 9.10.1924
(zbiory Archiwum Państwowego w Katowicach)

Strona tytułowa pisma „Górnoślązak”
wydawanego w Katowicach przez Korfantego w latach 1901–1906
Gazeta ukazywała się do 1933 r.
(zbiory Biblioteki Śląskiej w Katowicach)

Wejście do siedziby redakcji „Górnoślązaka”
przy ul. Młyńskiej w Katowicach, pocz. XX w.
(zbiory Muzeum Śląskiego w Katowicach)

Strona tytułowa „Katolika”
największego konkurenta prasowego Korfantego na Górnym Śląsku, 12.11.1918
(zbiory Biblioteki Śląskiej w Katowicach)

Gazeta „Polak”
wydawana i redagowana przez Wojciecha Korfantego
(zbiory Biblioteki Śląskiej w Katowicach)

Katowice, obecnie ul. Stawowa,
gdzie mieściła się redakcja „Polaka”, wydawanego przez Korfantego, ok. 1905
(zbiory prywatne)
Wojciech Korfanty
(zbiory Muzeum Historii Katowic)
Ulotka autorstwa Wojciecha Korfantego
oraz członków Wydziału Wykonawczego Naczelnej Władzy na Górnym Śląsku do ludności niemieckojęzycznej zachęcająca ich do powrotu do pracy, 1921
(zbiory Muzeum Historii Katowic)
Odezwa Wojciecha Korfantego
do mieszkańców Górnego Śląska po ogłoszeniu terminu plebiscytu
(zbiory Muzeum w Rybniku)
Karykatura Wojciecha Korfantego robiącego porządki na Górnym Śląsku
w czasopiśmie „Szczutek”, 1921
(zbiory Biblioteki Śląskiej w Katowicach)

Portret Wojciecha Korfantego
rysunek J.K. Widery, lata czterdzieste XX w.
(zbiory Muzeum w Chorzowie)

Polityka – idee

Jednoznaczne opowiedzenie się za polskością u progu kariery politycznej zapewniło Korfantemu miejsce w panteonie prekursorów polskiej inteligencji na Górnym Śląsku. Koncepcje swe propagował na łamach „Dziennika Berlińskiego”, poznańskiej „Pracy”, „Górnoślązaka”, „Polaka” i „Kuriera Śląskiego”. Przełomem okazał się jednak rok 1924. W pierwszym opublikowanym wówczas numerze „Polonii” pod hasłem w „Imię Boże”, zawarł swój ideowy program – służbę społeczeństwu, państwu i Kościołowi. Żądał uczciwości w życiu publicznym, ochrony interesów ubogich, współpracy dla dobra ogółu, jak mówił, „dla wzmocnienia naszego bytu państwowego”. Jako zwolennik zasady solidaryzmu społecznego odrzucał ideę walki klas jako metody rozwiązywania problemów społecznych. Zgodnie z zasadami encyklik papieskich krytykował także przejawy brutalności systemu kapitalistycznego. W programie z 1937 r. za najwyższe dobro wspólne uznawał naród i jego formę organizacyjną – suwerenne państwo. Podstawą jego funkcjonowania miał być klasyczny monteskiuszowski ustrój demokratyczny, którego silne rządy oprzeć miano na zaufaniu społecznym.

 

© 2019 Muzeum Śląskie