Przedsiebiorca

 
Rysunek satyryczny autorstwa Antoniego Romanowicza
przedstawiający pożegnanie gen. Henriego Le Ronda przez Wojciecha Korfantego, w którym zapowiedziano przyszłe objęcie przez francuskiego generała stanowiska w zarządzie spółki „Skarboferm”, „Kocynder” z 20.06–1.07.1922
(zbiory Biblioteki Śląskiej w Katowicach)
Pismo Wojciecha Korfantego
w języku francuskim adresowane do dyrektora „Skarbofermu” w kwestii walnego zgromadzenia spółki, 8.05.1923
(zbiory Archiwum Państwowego w Katowicach)
Wojciech Korfanty
(zbiory Narodowego Archiwum Cyfrowego)
Portret Wojciecha Korfantego
rysunek J.K. Widery, lata czterdzieste XX w.
(zbiory Muzeum w Chorzowie)
Wojciech Korfanty na polskim rysunku propagandowym
z okresu plebiscytu na Górnym Śląsku, 1920
(zbiory Biblioteki Śląskiej w Katowicach)

Przedsiębiorca

Talenty Wojciecha Korfantego nie przejawiały się jedynie w działaniach stricte politycznych. Choć początki jego działalności gospodarczej trudno uznać za szczególny sukces, to z czasem okazał się uzdolnionym przedsiębiorcą. Przykładem dobrego rozeznania w realiach społecznych rynku może być nowatorski sposób łączenia elementów reklamy politycznej z podażą produktu, jak chociażby sprzedaż wyrobów spirytusowych pod szyldem „Korfantówki”. Wiedział, że kluczem do śląskiego dobrobytu był przemysł. Wykorzystując stanowisko prezesa rady naczelnej Banku Śląskiego i polsko-francuskiej spółki „Skarboferm”, podjął ścisłą współpracę z największym potentatem regionu – Górnośląskim Związkiem Przemysłowców Górniczo-Hutniczych. Przyjęta przez niego rola głównego inicjatora polityki gospodarczej powodowała konieczność pozyskiwania odpowiednich środków finansowych, co stanowiło główny element stawianych mu później zarzutów. Pozyskane środki inwestował m.in. w wiele tytułów prasowych, zwłaszcza w „Polonię”.

© 2019 Muzeum Śląskie