wartosci_chrzescijanskie

 
Broszura autorstwa Wojciecha Korfantego
dotycząca politycznej roli Kościoła oraz Związku Katolickich Towarzystw Polek, 1927
(zbiory Biblioteki Narodowej)
List protestacyjny Karola Grzesika
powstańca, urzędnika i polityka sanacyjnego, do katowickiej kurii biskupiej w sprawie szkalowania go na łamach „Polonii”, gazety, która była w rękach Wojciecha Korfantego, 1928
(zbiory Muzeum Archidiecezjalne w Katowicach, Akta Rzeczowe, 47/640)

Plakat sanacyjnego Narodowo-Chrześcijańskiego Zjednoczenia Pracy
na wybory do Sejmu Śląskiego, 1930. NChZP stało w opozycji do Chrześcijańskiego Bloku Korfantego
(zbiory Muzeum Archidiecezjalnego w Katowicach, Akta Rzeczowe, 47/640)

Wyborczy dodatek do „Polonii”
wzywający do głosowania na listę tzw. Katolickiego Bloku Ludowego podczas wyborów do Rady Miejskiej Katowic z 15.12.1929
(zbiory Archiwum Państwowego w Katowicach)
Ulotka wyborcza Wojciecha Korfantego
który startował do Sejmu RP I kadencji z listy Chrześcijańskiego Związku Jedności Narodowej, z 5.11.1922
(zbiory Biblioteki Narodowej)
Nuncjusz apostolski w Polsce
bp Francesco Marmaggi, ks. Aleksander Skowroński, bp Stanisław Adamski, księża Józef Kubis, Józef Gawlin, Wawrzyniec Pucher, Emil Szramek oraz Wojciech Korfanty, 1932
(zbiory Archiwum Archidiecezjalnego w Katowicach, Zbiór Fotografii ZF 6515)
Wojciech Korfanty podczas uroczystości tzw. Dnia Rekolekcyjnego
i wizyty nuncjusza apostolskiego Marmaggiego na boisku „Pogoni” w Katowicach, 4.09.1932
(zbiory Archiwum Archidiecezjalnego w Katowicach, Zbiór Fotografii ZF 6515)
Duchowni wraz z Wojciechem Korfantym
na tzw. Dniu Rekolekcyjnym w Katowicach, 4.11.1932
(zbiory Archiwum Archidiecezjalnego w Katowicach, Zbiór Fotografii ZF 7210)
Ulotka wyborcza chadeckiego Katolickiego Bloku Ludowego
z okresu wyborów do Sejmu Śląskiego II kadencji 11.05.1930
(zbiory Archiwum Archidiecezjalnego w Katowicach)
Pocztówka z wizerunkami posłów Klubu Chrześcijańskiej Demokracji do Sejmu Śląskiego I kadencji (1922–1927)
Wojciech Korfanty pośrodku jako prezes Polskiego Stronnictwa Chrześcijańskiej Demokracji
(zbiory Muzeum Historii Katowic)
Legitymacja Bolesława Palędzkiego (1898–1941)
członka Polskiego Stronnictwa Chrześcijańskiej Demokracji wchodzącego w skład tzw. Frontu Morges, sygnowana przez Wojciecha Korfantego, 1937–1939
(zbiory Muzeum Historii Katowic)
Ulotka propagandowa
oskarżająca Korfantego o niemoralne postępowanie w życiu osobistym, 1922
(Zbiory Muzeum Historii Katowic)

Wartości Chrześcijańskie

Wojciech Korfanty bronił prawa do własności prywatnej oraz swobód mniejszości narodowych. Był zwolennikiem solidaryzmu społecznego. Ratunek dla Polski i Europy, zagrożonej z Zachodu systemem liberalno-demokratycznym, a od Wschodu bolszewickim totalitaryzmem, widział w etyce chrześcijańskiej. Idea społeczeństwa obywatelskiego mogła jego zdaniem zapewnić harmonijny rozwój i dobrobyt zarówno jednostki, jak i wspólnoty. Fundamentalną wartością była dla Korfantego zasada humanizmu chrześcijańskiego – wynikającego ze spersonalizowanej koncepcji człowieka i życia społecznego przy pełnym poszanowaniu prawa naturalnego. Do programu chadecji wprowadził zasady ustroju korporacyjnego, opartego na encyklice „Quadragesimo anno” Piusa XI. Swoim ideałom pozostał wierny do śmierci. Potomnym pozostawił testament polityczny, w którym jednoznacznie zaakcentował swą wolę: „Wypowiadam gorącą prośbę do ludu śląskiego, by pozostał wierny zasadom chrześcijańskim i swemu przywiązaniu do Polski, by nie ustawał w pracy i poświęceniu, aby z Polski zrobić taką Polskę, jaka jest godna naszych marzeń, Polskę wielką, mocarstwową, Polskę katolicką, praworządną, zawsze sprawiedliwą”.

 

© 2019 Muzeum Śląskie