wiezienne_rekolekcje

 
Dokument przygotowany przez Wojciecha Korfantego, dotyczący walki politycznej w Polsce
w którym znajduje się informacja o bierności Piłsudskiego i Witosa w walce o przyłączenie Górnego Śląska do Polski, 1922
(zbiory Muzeum Historii Katowic)
Odezwa Wojciecha Korfantego
dotycząca konfliktu z Józefem Piłsudskim na tle nominacji na premiera z 1922 r.
(zbiory Biblioteki Narodowej)
Pocztówka z wizerunkiem Wojciecha Korfantego
na tle twierdzy brzeskiej, gdzie przetrzymywano więźniów obozu antysanacyjnego, 1930–1932
(zbiory prywatne)
Strona tytułowa „Polonii”
z artykułem dotyczącym uwolnienia Wojciecha Korfantego, 1939
(zbiory Biblioteki Śląskiej w Katowicach)
Wojciech Korfanty podczas składania zeznań
w tzw. procesie brzeskim, 1931–1932
(zbiory Narodowego Archiwum Cyfrowego)

Oskarżeni w tzw. procesie brzeskim:
Wojciech Korfanty, Stanisław Dubois, Władysław Kiernik, Herman Lieberman, Kazimierz Gaweł, 1931–1932
(zbiory Narodowego Archiwum Cyfrowego)

Wojciech Korfanty wraz z Adamem Pragierem i Janem Kwapińskim
przed siedzibą sądu w dniu zakończenia procesu brzeskiego, 1932
(zbiory Narodowego Archiwum Cyfrowego)

Więzienne rekolekcje

Za propolskie manifestacje Wojciech Korfanty został po raz pierwszy skazany w 1901 r. Kolejny więzienny epizod miał miejsce w 1930 r., podczas apogeum walki obozu piłsudczykowskiego z przeciwnikami politycznymi. Konflikt polityczny na Górnym Śląsku odzwierciedlał w tym czasie wydarzenia ogólnopolskie. Niespodziewanie przerwana sesja budżetowa została wznowiona we wrześniu tego roku, zbiegając się niemal w czasie z rozwiązaniem parlamentu Rzeczypospolitej. Wydarzenia te miały swoje implikacje na terenie górnośląskim. 26 września Sejm Śląski został także rozwiązany, a Korfanty aresztowany i osadzony w twierdzy brzeskiej, gdzie umieszczono już przywódców opozycyjnego wobec sanacji Centrolewu. Aresztowania brzeskie, dokonywane pod auspicjami Józefa Piłsudskiego, były jawnym pogwałceniem praworządności, gdyż pomijały, jedynie uprawnione do takich działań, organy sądownicze. Traktowanie więźniów należących do elit politycznych kraju również było haniebne. Sam Korfanty z perspektywy czasu buńczucznie wspominał to jako „rekolekcje” z okresu panowania niemieckiego ponownie poznane za czasów polskich.

© 2019 Muzeum Śląskie